Nutigeen Huvikool- STEAM huvihariduse kool2023-11-04T11:21:03+02:00

Nutigeen Huvikool- kaasaegne STEAM huviharidus

Robootikas meil on 2.-aastane lasteaia õpe ja  5.-aastane kooli õpe

Tulevik kuulub neile, kes näevad huvihariduse võimalusi täna

MIKS VALIDA NUTIGEEN HUVIKOOLI STEAM RINGE?

S- T- E-A- M- huviharidus Nutigeenis:  robootika, väikese teadlase huviring, tuleviku oskuste ring (rahatarkus, robootika, elektroonika, rohemajandus ja jätkusuutlikkus, teadus, keemia, leiutamine, ettevõtlus, tehnoloogia, majanduslik mõtlemine, loovus ja kunst) ja Arduino elektroonika huviringid, kus me põimime teadust, tehnoloogiat, inseneeriat, kunsti ja matemaatikat. 

Me  julgustame õpilasi mänguliselt lahendama elulisi probleeme ning mõtlema välja uusi lahendusi,

Me põimime erinevaid elulisi valdkondi omavahel lõimides, luues midagi uut ja kogedes eduelamust,

Me teeme huviringe õues, värske õhk annab meie lastele tervise, 

Me õpime mõtlema leidmaks end alahendusi,

Eelõpe programm on 2-aastane, kooli programm on 5-aastas eõppekavaga.

Me pakume lastele juba noores eas läbi huvihariduse  võimalust teha tutvust teaduse, robootika ja elektroonika valdkondadega. Läbi mängu ja koostegutsemise toetame laste igakülgset  arengut!

Toredaid videosid meie töödest saab piiluda  Youtube kanalilt.

Projektitöö lasteaia roboringis:

Elektrooika:

Tänased uudised Nutigeenis

NUTIGEEN HUVIKOOLI PÕHIMÕTTED

  • Elu on mäng! me julgustame lapsi õppima läbi mängu ja aktiivse tegutsemise.

  • Valikute võimalus – haridus on õigus, mitte privileeg, iga laps on oluline!

  • Kakskeelsus – meie lapsed on erinevatest keelte keskkondadest

NUTIGEEN VÄÄRTUSED

Nutigeeni missioon on  olla lastele turvaline ja arendav mängulise õppe keskkond.

Austus, avatud, usaldus.

Turvalisus.

Meeskonnatöö.

Loovus ja innovatsioon.

Koostöö ja hoolimine.

Õpetaja on lapse arengu saatja, talle suuna ja tee juhataja.

Go to Top