Nutigeen Huvikool- STEAM hariduse kool2021-02-15T00:28:56+02:00

Nutigeen Huvikool- STEAM hariduse kool

Tulevik kuulub neile, kes näevad võimalusi täna

MIKS VALIDA NUTIGEEN HUVIKOOLI STEAM RINGE?

S- T- E-A- M- moodustub ingliskeelsetest sõnadest Science, Technology, Engineering, Arts ja Mathematics ehk teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika. See on valdkonnaülene lähenemisviis uurimistööle ja innovatsioonile, mida on hakatud koolihariduses rakendama.

Me  julgustame õpilasi mänguliselt lähenedes lahendama elulisi probleeme ning mõtlema välja uusi lahendusi, me osaleme erinevates projektides ja loome neid ise, me põimime erinevaid elulisi valdkondi omavahel, luues midagi uut ja kogedes eduelamust. Me anname võimaluse eesti ja veene keelt rääkivatele lastele  osaleda ühises ringis ja kogeda samu emotsioone.

Me arvestame tulevikuprognoose. Nõudlus STEAM oskuste järele kasvab ning arvestades Eesti IT alast arengut me pakume lastele juba noores eas võimalust teha tutvust teaduse, robootika ja elektrooniga valdkondadega. Läbi mängu ja koostegutsemise toetame laste STEAM arengut juba nende haridustee alguses.

M-A-T-I-K- on akronüümi STEAM asemele ilus ja täpne eestikeelne sõna.

Oktoobri lõpul kuulutati välja konkursi võitnud eestikeelne uudissõna MATIK, mis tähistab viiel valdkonnal tuginevat praktilise kallakuga õpet ehk matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide edukat ühendamist. Selline õpe muutub aina olulisemaks ning esimesi teadmisi selles vallas jagatakse juba lasteaias.

Nutigeen Huvikool  pakub selles valdkonnad järgmisi huviringe:  *robootika, *keemia ehk Väikese teadlase huviring, arhitektuur ehk Maastiku ja arhitektuuri huviring ja elektroonika

Toredaid videosid meie töödest saab piiluda  Youtube kanalilt.

Robootika:

Maastik ja arhitektuur:

NUTIGEEN HUVIKOOLI PÕHIMÕTTED

  • Kakskeelsus – meie lapsed on erinevatest keelte keskkondadest

  • Elu on mäng! me julgustame lapsi õppima läbi mängu ja aktiivse tegutsemise.

  • Valikute võimalus – haridus on õigus, mitte privileeg, iga laps on oluline!

NUTIGEEN VÄÄRTUSED

Nutigeeni missioon on  olla lastele turvaline ja arendav mängulise õppe keskkond.

Austus, avatud, usaldus.

Turvalisus.

Meeskonnatöö.

Loovus ja innovatsioon.

Koostöö ja hoolimine.

Õpetaja on lapse arengu saatja, talle suuna ja tee juhataja.

Tänased uudised Nutigeenis

Meie huviringide lapsed osalevad erinevates projektides.

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Värsked postitused