Project Description

Huviring  on 1- 6.klassidele.

  • Igas tunnis tehakse makette ja kevadel valmib enda väljamõeldud maailm.
  • Uuritakse inimese teekonda maastikust tuleviku hooneteni.
  • Katsetatakse erinevaid materjale ja keskkondi.
  • 1,5 h kestvas huvitunnis seostatakse loovalt erinevate tundide teadmisi (loodusõpetus, matemaatika, muusika, kunst ja tehnika).
  • Tundides on nii koostegemise ülesandeid kui ka ise nokitsemist. Teinekord võetakse osa mõnest põnevast võistlusest.
  • Tunni lõpul on näitus valminud töödest.
LIITU HUVIRINGIGA