Project Description

Väikese lapse teadusring

Noored saavad tutvuda neid ümbritsevate imedega, uurides, katsetades ja meisterdades. Liitu meiega põnevas teaduse seikluses.

“Väikese teadulase huviringis” õpivad noored läbi mängulise isekatsetamise. Noored saavad tutvuda neid ümbritsevate imedega, on loomulikult uudishimulikud ja avatud. Teadusring toetab noorte loomulikku arengut ja võimeid nende loomulikus keskkonnas. Huviring on 1:1  väike päris keemialabor, kus on õpetajateks  päris keemikud.

 • Rahvusvaheline kogemus
 • Elamuskoolitus
 • Fookus lastele
 • Keemikutest  teadlased
 • Karjääri planeerimine
Liitu huviringiga

Teadusring

Teaduringi ainekava algkooli noorele.

„Väikese teadlase ring” ainekava

Vanus: 3.-5. klass.

Tegevuse pikkus: 2*45 min

Õppe eesmärgid:

Tutvustada õpilastele keemia ja teaduse algtõdesid

Teha temaatilisi katseid, meisterdada, analüüsida nähtusid ja aineid.

Õpiväljundid:

 • õpilane teab keemia huviringi reegleid ja ohutusnõudeid;
 • õpilane teab ja oskab kasutada katseklaase, kolbe ja mõõtklaase erinevates katsetes;
 • õpilane saab ettekujutuse keemia õppeainest;
 • õpilane saab ettekujutuse keemilistest elementidest ja keemia võlust;
 • õpilane tunneb ära lihtsamaid keemia alaseid väljendeid ja termineid;
 • õpilane oskab teha paarilisega kootööd katsete tegemisel;
 • õpilane julgeb ja oskab esitleda oma mõtteid ja kuulata teiste ideid, esitada küsimusi.

Õppe kestus: 1 õppeaasta

Õppekeel: eesti või vene keel

Õppetöö korraldus: 1 kord nädalas

Õppemaht:  32 õppenädalat, 64 akadeemilist tundi

Õpingute alustamise tingimused: lapsevanema avaldus.

Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest

Hindamine: sõnaline (enesereflektsioon ja  õpetajapoolne suuline tagasiside).

ÕPPEAASTA JOOKSUL LÄBITAVAD TEEMAD TUNNID,  90 min tund

Ohutus ja laborivahendid, reeglid. Töö: ainete eraldamine segust (metall, muld, sool). Erinevad segu komponentide eraldamisviisid, magnet, setitamine, filtreerimine, lahustumine, aurustumine, kaalumine, saagis.  1

Pigmentide eraldamine lehtedest. Segu komponentide eraldusviis (seekord keemiline), ekstraheerimine, metanool (kuidas käituda ohtliku ainega) või muud orgaanilised solvendid, sarnane lahustab sarnast, miks lehed kollaseks lähevad, klorofüll, fotosüntees, hooajad. 1

PH määramine punase kapsa mahlaga. Happelised ja aluselised toiduained ja kodukeemia, meie kehas olevad happed (maohape), suuhügieen, vere pH jms, indikaatorained. 1

Kaardi ettevalmistus (isadepäevaks) ja kuiva jää katsed (halloweeni temaatika). Kuiva jääga suitsu, mullide ja vahu tegemine. Suitsurõngaste tegemine (kuiva jää suits langeb alla mitte ei tõuse üles, tihedus, mass, aurustumine, ainete agregaatolekud. Salakirja loomine. 1

Pulgakomm (isadepäevaks), suhkur, karamelliseerumine, tahkumine, sulatamine. Kaardi lõpetamine. 1

Seebi tegu külmmeetodil. Seebi ajalugu, seebi koostis, kuidas seep toimib, seostatud teiste pesuvahenditega, ohtliku ainega (NaOH) käitumine, leelise lahustumine vees on eksotermiline protsess. 1

Vedelikuvirn ja laavalamp. Erinevate ainete tihedused (kindla ruumala kaalumine ja tulemuste võrdlemine), mittesegunevad lahused/ained (vesi ja õli). 1

Valge pulbri saladus. Tundmatu ainega tegelemine. Kuidas tõestada üht või teist. Kriitiline mõtlemine. Ainete lahustumine vees. pH määramine. Sademe teke. Tärklise tunnusreaktsioon. Gaasi eraldumine reaktsioonis. Pulbrite eristamine mikroskoobiga. 1

Erinevate materjalide soojusjuhtivus ja ekso- ja endotermilised reaktsioonid, millised ained ja materjalid on kõige sobivamad jäätise tegemise jaoks. vaatasime, millised ained muudavad vee soojemaks millised külmemaks ja uurisime soojusjuhtivust erinevate materjalidega. Soojuse ülekanne ühelt ainelt teisele. Eeltöö järgmiseks tunniks. 1

Teeme jäätist. Jäätise ajalugu, millest koosneb jäätis. 1

Vannipallid ja kingikotid. Meisterdamise tund kodust leitavatest vahenditest. Endotermiline reaktsioon. 1

Kristallide kasvatamine (booraks ja vasksulfaat, vb lisaks suhkur). Kristallid, seostatus näiteks lumehelveste või jääga. erinevad kristallkujud, küllastatud lahused, millised ained on kristalsed. 1

Kristallide vaatlemine. Kristallvõre teooria. Erinevate asjade vaatlemine mikroskoobiga (juuksekarva, küüned, pulbrid, juurviljad ja taimsed kiud), analüüsimine ja võrdlemine. 1

Söödav paber ja vb söödav tint viinamarjamahlast. Millest tehakse paberit ja millest saaks veel paberit teha. Taaskasutuse teema. Taimsed kiud ja nende kasutus (riided, toit).1

Maiuspala lindudele. Želatiini kasutus ja kasulikus. Tarded.1

Toiduanalüüs (rasvaplekid, suhkur, tärklise olemasolu jms). Valgud, rasvad, süsivesikud ning kuidas neid saaks tõestada.1

Lima. Millest koosneb lima? Polümeerid (looduslikud ja sünteetilised).1

Krõpsu analüüs. Millest koosnevad krõpsud ja kuidas neid analüüsida. Rasva analüüs. Krõpsude põletamine (tahma koguse jälgimine). Kalorsus. Tärklise sisalduse määramine. 1

Veeringe ja vee puhastamine. Veeringlus looduses, agregaatolekud. Vee reostatus ja võimalused puhastamiseks. Globaalsed probleemid. 1

Murupead. Kummikarude ettevalmistus osmoosikatseks. Taimede kasvatamine seemnetest. 1

Kummikarude mõõtmine ja analüüsimine. Osmoos. Lillede värvimine toiduvärviga kapillaarjõudude mõjul. Analüüsime osmoosi tagajärgesid. kapillaarjõud. 1

Bioplasti tegemine. Erinevad toorained bioplasti valmistamiseks. Polümeeride teke. prügi/materjalide kõdunemine mullas ja vees. Biomaterjalid, taaskasutus, globaalsed probleemid nagu liigtarvitamine, prügi, plastik.1

Prügi sorteerimine. Prügihunt. Kõdunemise vaatlemine. Mis saab prügist peale selle ära viskamist. Grupitööna prügi sorteerimine või filmi vaatamine.  1

Munakatsed. Koore lahustamine, kuidas saada muna pudelisse (põlemine, õhu paisumine ja kokku tõmbumine). 1

Lõbusad lühikesed katsed, mullid. Teeme katseid väljas. Püssirohu tegemine, jääd põlemine, coca-cola + mentos, Na + vesi, mullid, sädemed (Al ja S). 1

DNA eraldamine. Geenid, Mutatsioonid, GMO, süljeproovid, kriminalistika. Polümeerid. Pärilikkus. 1

Emadepäevaks lille valmistamine filterpaberist ja huuleläige. Kapillaarjõud, vildika värvi koostis. Looduslik kosmeetika vs sünteetiline. 1

Kaka uurimine. Kaka analüüs. Naaritsa filmi vaatamine. Toiduahel. Proovi töötlus uurimistasandile (leotamine, filtreerimine), mikroskoobiga vaatlus, järelduste tegemine. 1

Vee elustiku uurimine. Toiduahel, magevee elustik, pH ja soolsus veekogudes, lahustunud hapnik vees. Veeloomade vaatlemine mikroskoobis ja määramine tabeli abil. 1

Külastus TTÜ laborisse. 3

Tule meiega katsetama