Nutigeen Huvikool- STEAM hariduse kool2023-02-21T16:02:24+02:00

Nutigeen Huvikool- kaasaegne STEAM huviharidus

Tulevik kuulub neile, kes näevad huvihariduse võimalusi täna

MIKS VALIDA NUTIGEEN HUVIKOOLI STEAM RINGE?

S- T- E-A- M- moodustub ingliskeelsetest sõnadest Science, Technology, Engineering, Arts ja Mathematics ehk teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika. See on valdkonnaülene lähenemisviis uurimistööle ja innovatsioonile, mida on hakatud koolihariduses rakendama, mida me oma huvikoolis rakendame.

Huvikoolis me  julgustame õpilasi mänguliselt lähenedes lahendama elulisi probleeme ning mõtlema välja uusi lahendusi, me osaleme erinevates projektides ja loome neid ise, me põimime erinevaid elulisi valdkondi omavahel, luues midagi uut ja kogedes eduelamust. Me anname võimaluse eesti ja veene keelt rääkivatele lastele  osaleda ühises ringis ja kogeda samu emotsioone. Me teeme huviringe õues,  värske õhk annab meie lastele tervise! 

Me arvestame tulevikuprognoose. Nõudlus STEAM oskuste järele kasvab ning arvestades Eesti IT alast arengut me pakume lastele juba noores eas läbi huvihariduse  võimalust teha tutvust teaduse, robootika ja elektrooniga valdkondadega. Läbi mängu ja koostegutsemise toetame laste STEAM arengut juba nende haridustee alguses.

M-A-T-I-K- on akronüümi STEAM eestikeelne sõna.

Nutigeen Huvikool  pakub STEAM valdkonnad järgmisi huviringe:  *robootika, *keemia ehk Väikese teadlase huviring, *arhitektuur ehk Maastiku ja arhitektuuri huviring ja *elektroonika

Toredaid videosid meie töödest saab piiluda  Youtube kanalilt.

Parimad LTT linnalaagrid Tallinnas:

Nutigeeni juhendite sari:

NUTIGEEN HUVIKOOLI PÕHIMÕTTED

  • Kakskeelsus – meie lapsed on erinevatest keelte keskkondadest

  • Elu on mäng! me julgustame lapsi õppima läbi mängu ja aktiivse tegutsemise.

  • Valikute võimalus – haridus on õigus, mitte privileeg, iga laps on oluline!

NUTIGEEN VÄÄRTUSED

Nutigeeni missioon on  olla lastele turvaline ja arendav mängulise õppe keskkond.

Austus, avatud, usaldus.

Turvalisus.

Meeskonnatöö.

Loovus ja innovatsioon.

Koostöö ja hoolimine.

Õpetaja on lapse arengu saatja, talle suuna ja tee juhataja.

Tänased uudised Nutigeenis

Meie huviringide lapsed osalevad erinevates projektides.

Go to Top