Loading...
Nutigeen Huvikool- robootika hariduse ja keelte kool2019-01-23T16:40:32+02:00

Nutigeen Huvikool- STEAM hariduse ja keelte kool

Tulevik kuulub neile, kes näevad võimalusi täna

MIKS VALIDA NUTIGEEN HUVIKOOLI STEAM RINGE?

S- T- E-A- M- moodustub ingliskeelsetest sõnadest Science, Technology, Engineering, Arts ja Mathematics ehk teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika. See on valdkonnaülene lähenemisviis uurimistööle ja innovatsioonile, mida on hakatud koolihariduses rakendama.

Me  julgustame õpilasi mänguliselt lähenedes lahendama elulisi probleeme ning mõtlema välja uusi lahendusi, me osaleme erinevates projektides ja loome neid ise, me põimime erinevaid elulisi valdkondi omavahel, luues midagi uut ja kogedes eduelamust. Me anname võimaluse eesti ja veene keelt rääkivatele lastele  osaleda ühises ringis ja kogeda samu emotsioone.

Me arvestame tulevikuprognoose. Nõudlus STEAM oskuste järele kasvab ning arvestades Eesti IT alast arengut me pakume lastele juba noores eas võimalust teha tutvust teaduse, robootika ja elektrooniga valdkondadega. Läbi mängu ja koostegutsemise toetame laste STEAM arengut juba nende haridustee alguses.

NUTIGEEN HUVIKOOLI PÕHIMÕTTED

  • Kakskeelsus – meie lapsed on erinevatest keelte keskkondadest

  • Elu on mäng! me julgustame lapsi õppima läbi mängu ja aktiivse tegutsemise.

  • Valikute võimalus – haridus on õigus, mitte privileeg, iga laps on oluline!

NUTIGEEN VÄÄRTUSED

Tänased uudised Nutigeenis

Meie huviringide lapsed osalevad erinevates projektides.

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Värsked postitused