Järgmine linnalaager on 2024.a. kevadel:

APRILL 22-24 aprill 2024. Nõmme Kultuurikeskus.

KESKKONNAHARIDUSE LAAGER:

1. päeva teemad:

Tutvumine Maailma kliimamuutustega läbi ajaloo.

Kas kliima muutused on meie mõjutatud või mitte?

Kliima muutuste katsed- ehitame ise

peale lõunat:

Arutelud meeskondades, plakati joonistamine. Õpitu meelde tuletamine, uute küsimuste püstitamine meeksonnas, teadmised sõbralt- sõbrale.

Meeksonna lõimimise mängud

2. päeva teemad:

Tehnoloogia mõju keskkonnale ja kliimale.

Tehnoloogia areng: legost tehase/tootmise ehitamine. Kasvuhoone- ja tehastegaaside mõju inimestele ja kliimale, loodusele.

peale lõunat:

Tänapäeva loodus. Nõmme Loodusmaja külastamine.

Loomade elu tänapäeval , s.h. Kas ja kudias kliima mõjutab loomi?

3. päeva teemad ( lõimitult)

Kas rohetehnoloogiad päästavad maailma? Praktiline tegevus: tuuliku ehitamie.

peale lõunat:

Keeskkonna teemaline kokkuvõtte.

Keskkonnateemalised lauamängud.

LAAGRISSE REGISTREERIDA SAAB SIIN