Koolituskulude deklareerimisest Nutigeen OÜ-s

“Eraisik võib maksustatavast tulust maha arvata tema poolt kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.” ( Maksuamet)

Kui koolituskulu tasutakse kellegi teise (näiteks lapse) eest, tuleb koolitusasutusele teatada nii koolitatava (kelle eest koolituskulu tasutakse) nimi ja isikukood kui ka enda nimi ja isikukood. Koolituskulu tasunud isiku andmete esitamine on väga oluline juhul, kui koolitataval ei ole tulusid, millest koolituskulu maha arvata. ( Maksuamet)

Maksuameti lingile  minnes saab lugeda selles protsessist täpsemalt: https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/koolituskulust

Nutigeen OÜ on olemas kehtiv registreering  ning kõik vanemad, kes edastasid lapse nime ja isikukoodi  ja  maksja nime ja isikukoodi andmed Nutigeen OÜ-le saavad näha  koolitusele kulunud summasid oma deklaratsioonil nädalal 8.

Nutigeen Ruudus MTÜ ei ole registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.