Uuendatud: 1).03.2020.

Seoses COVID-19 haiguse levikuga EV valitsus tegi otsuse minna üle distantsõppele alates 16. märtsist kuni 30. märtsini.  Nutigeen huvikool on  HTM poolt akrediteeritud õppekavaga erahuvikool.  Koolilaste Distantsõpe toimub märtsikuus kokkuleppel oma õpetajaga. Nutigeeni õpetaja saadab lapsevanematele e-õppe juhised. Õppematerjalid.

Koolilaste grupid. Palume tasuda märtsi arved täies mahus. Edasised arved sõltuvad riigi eriolukorra lõppemisest. Toimub kodu ja e-õpe. Distantsõpe on võrdsustatud tavaõppega! Esimesel ja teisel nädalal  videosilla ühendusel  tunde ei toimu, lapsed harjuvad ja elavad sisse oma koolitöödesse. Vanemad harjuvad ka uue olukorraga:)

Lasteaedade grupid. Palume  vanematel tasuda märtsi arved täies mahus. Edasised arved sõltuvad riigi eriolukorra lõppemisest. E-õppe jätkudes aprilli arved korrigeeritakse/tehakse tunde järgi või muudetakse tundide pikkust pikemaks või kompenseerides ärajäänud tunnid. Hoiame teid kursis. Kodulehel on olemas  lasteaedadele mõeldud kataloog, kus võib leida lastele huvitavaid väljakutseid koduseks asjatamiseks. neile, kes soovivad jätkata ka lasteaia ringide mitte-toimumisel robootikaga 

Jälgime rahulikult olukorda ja täidame valitsuse ettekirjutisi.

https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele :

  • Alates 16. märtsist on peatatud huvihariduse andmine, sellest tulenevalt tuleb ka erahuvikooli õppetöö korraldada distantsõppena.
  • Alates 16. märtsist ei ole lubatud ka ühistreeninguid läbi viia ei siseruumides ega ka õues. Õpilastel on võimalik iseseisvalt treenida distantsjuhendamisel või veebipõhiste materjalide toel.

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/314032020001

 

HTM, 13.03.2020:

Tere!

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).